mini hp!!

Nu har jag köpt mig en mini HP.
älskar den. "kärlek vid första ögonkastet"

inte riktigt lärt mig den men de kommer:)

Sittter och pillar lite med den och mer kommer.

Mysig helg detta är.
Ledsen men mysig.

Nu är det mat med svigers och sambos:)


allt emot mig

jag vet... jag har precis läst en sjukt bok där man inte skal skylla motgångar på andra.
att man kan välja att bli lycklig.

Jag har verkligen tagit åt mig av den boken och ser det mesta som positivt även om de kan vara jobbigt. Förstår inte varför det finns människor som klagar på allt. Träffat många sånna men nu tar jag inte åt mig överhuvudtaget. Inte mitt problem om man alltid har en dålig dag.

Men nu har jag stått på ett problem som gör att jag itne vet hur jag ska handera utan att bli negativ eller irriterad.
Hur jag än vänder och vrider på det kan jag inte hitta något som gör att jag ska se de positivt eller lugna ner mig.

Min lön har inte kommit. Grunden till att jag inte har fått in den på mitt konto är för att de har satt in de på ett konto som jag inte har längre. Jag har aldrig fått lön på det kontot och jag har sagt att jag inte vill ha pengar på det. Det var ett misstag att jag gav det till dem och efter det har jag alltid fått pengar på min vanliga konto.

Nu är det så att jag har vart pank sen början på januari. Lånat och lånat pengar för att kunna leva i januari. Jag längtade verkligen jätte mycket till den 27e januari då jag skulle få den. Hyran måste betalas och mina räkningar i sverige måste betalas.

Men nu har jag inte fått den. Jag ska hem imorgon och måste ha pengar. Inte minst så har jag för en gångs skull ingen mer att låna av.

hatar att inte ha pengar.

Sen kan jag inte vara arg på min kontaktperson heller för hon är super duper snäll.. men hur i **********(!) gör man???
MÅSTE!

hemma från støten

lärt mig mycket om mig själv. men nog om det. gick upp halv 6 idag för börjar tidigt.

GÖTT!

min dator har slutat funka. Tur det att de ligger en hemma i Halmstad och väntar på mig=)

nu drar vi till Stöten!!

igen!
6 vänner
5 svenska och en norska
fy tusan va kul vi ska ha!

Barack Obamas tal ord för ordKära landsmän,När jag står här känner jag mig ödmjuk inför den uppgift vi har framför oss, men också tacksam för det förtroende ni har ingjutit och medveten om de uppoffringar våra förfäder har gjort. Jag tackar president Bush för att han tjänat vårt land, liksom för den generositet och den samarbetsvilja han har uppvisat under hela denna övergångsperiod.Fyrtiofyra amerikaner har nu svurit presidenteden. Orden har uttalats samtidigt som välståndets vågor har gått höga och fredens lugna vatten legat blanka. Ändå svärs eden inte sällan när molnen tornar upp sig och stormarna rasar. Vid sådana tillfällen har Amerika kämpat på inte bara tack vare förmågan och visionen hos dem som innehaft höga ämbeten, utanför att Vi som Folk har fortsatt att förlita oss på våra förfäders ideal och varit lojala mot de dokument med vilka staten grundades.Så har det varit. Så måste det förbli med denna generation amerikaner.Det är välkänt att vi befinner oss mitt i en kris. Vårt land är i krig mot ett vidsträckt, våldsamt och hatiskt nätverk. Vår ekonomi är allvarligt försvagad som en följd av somligas girighet och ansvarslöshet, men också vårt kollektiva misslyckande med att fatta svåra beslut och förbereda landet för en ny tid. Hem har förlorats, arbeten har försvunnit, företag har slagit igen. Vår sjukvård är för kostsam, våra skolor utelämnar för många och för varje dag stärks bevisen för att de sätt som vi förbrukar vår energi stärker våra motståndare och hotar vår värld.Dessa är kristecken, som kan mätas och sammanställas. Desto svårare att mäta, men inte mindre djupgående, är hur självförtroendet runtom i vårt land försvagas - en gnagande oro för att Amerikas nedgång är oundviklig, och att nästa generation måste sikta lägre.I dag säger jag till er att utmaningarna vi står inför är verkliga. De är allvarliga och de är många. De kommer inte att övervinnas lätt eller inom kort. Men det ska ni veta, Amerika - de kommer att övervinnas.På denna dag samlas vi här för att vi har valt hopp framför rädsla, ett enat syfte framför konflikt och oenighet.På denna dag har vi kommit för att utropa ett slut på de futtiga klagomål och falska löften och utslitna dogmer som alltför länge har strypt politiken.Vi är ännu en ung nation, men såsom Skriften säger är tiden inne att lägga barnsligheter åt sidan. Tiden är inne att på nytt bekräfta vår bestående anda, att göra kloka historiska val, att föra vidare den där dyrbara gåvan, den där nobla tanken som gått i arv från generation till generation: det gudomliga löftet att alla är lika värda, att alla är fria och att alla förtjänar en möjlighet att till fullo fullfölja sin strävan efter lycka.När vi på nytt bekräftar vår nations storhet inser vi samtidigt att storheten inte kan tas för given. Den måste förtjänas. Vår resa har aldrig präglats av genvägar eller förnöjsamhet. Den har inte varit de klenmodigas väg, för dem som föredrar ledighet framför arbete, eller som bara eftersträvar rikedomens och berömmelsens sötma. Den har snarare varit risktagarnas, de handlingskraftigas, de skapandes väg. Vissa av dem har ärats men alltsomoftast har det varit kvinnor och män som jobbat på i tystnad, som har burit oss fram längs den långa, ojämna vägen mot välstånd och frihet.För vår skull packade de sina få tillhörigheter och reste över världshaven i jakt på ett nytt liv.För vår skull slet de i fabriker och koloniserade Västern, uthärdade pisksnärtarna och plöjde den hårda jorden.För vår skull stred de och dog, på platser som Concord och Gettysburg, Normandie och Khe Sanh.Gång efter annan kämpade och offrade och arbetade dessa män och kvinnor, till dess att de fick valkar på händerna, så att vi kunde få en bättre tillvaro. De såg Amerika som någonting större än summan av våra individuella strävanden, mäktigare än den splittring som härkomst, inkomst eller käbbel kan åstadkomma.Det är denna resa vi fortsätter på i dag. Vi är fortfarande det mest blomstrande och mäktiga landet på jorden. Våra arbetare är inte mindre produktiva än när den här krisen började. Våra sinnen är inte mindre uppfinningsrika, våra varor och tjänster inte mindre behövda än de var i förra veckan eller förra månaden eller förra året. Vår förmåga är oförminskad. Men den tid då vi kunde vara orubbliga, då vi kunde skydda snäva särintressen och skjuta upp obekväma beslut - den tiden är helt säkert förbi. Från och med i dag måste vi rycka upp oss, sopa bort dammet från våra axlar och återigen börja bygga upp Amerika.Var vi än ser oss omkring finns det saker att göra. Ekonomins tillstånd manar till djärv och snabb handling, och vi kommer att handla - inte bara för att skapa nya arbetstillfällen, utan också för att lägga en ny grund för tillväxt. Vi ska bygga vägarna och broarna, de kraftnät och digitala band som göder vårt näringsliv och binder oss samman. Vi ska åter ge vetenskapen dess rättmätiga roll, och använda teknikens under till att höja vårdens kvalitet och sänka dess kostnader. Vi ska utnyttja solen och vindarna och jorden till att skapa bränsle till våra bilar och driva våra fabriker. Och vi ska förvandla våra skolor, högskolor och universitet för att möta den nya tidens krav. Allt detta kan vi göra. Och allt detta ska vi göra.Det finns de som ifrågasätter vidden av våra ambitioner - som antyder att vårt system inte kan hantera alltför stora planer. Men deras minne är kort. För de har glömt vad det här landet redan har gjort; vad fria män och kvinnor kan åstadkomma när deras föreställningsförmåga förenas med ett gemensamt syfte och nödvändighet med mod.Vad cynikerna inte inser är att marken under dem gungar - att de stelbenta politiska argument som har uppslukat oss så länge inte längre gäller. Den fråga vi ställer oss i dag är inte om vår statsapparat är för stor eller för liten, utan om den fungerar - om den hjälper familjer att finna anständigt avlönat arbete, ger dem vård de har råd med, en värdig pension. Där svaret är ja ska vi bli bättre. Där svaret är nej, ska vi lägga ner. Och vi som hanterar skattepengar kommer att utkrävas ansvar att spendera klokt, ändra på gamla ovanor och bedriva vår verksamhet i fullt dagsljus - för det är bara då vi kan återupprätta det livsviktiga förtroendet hos folket för dess styre.Vi frågar oss inte heller om marknaden är en god eller ond kraft. Dess förmåga att skapa välstånd och öka frihet saknar motstycke, men denna kris har påmint oss om, att utan ett vakande öga kan marknaden tappa kontrollen - och att en nation inte kan blomstra länge när den bara belönar de framgångsrika. Vår ekonomis framgångar har alltid varit beroende inte bara av storleken på vår bruttonationalprodukt, utan också av vårt välstånds räckvidd, av vår förmåga att ge varje villig själ möjligheten - inte av välgörenhet, utan för att det är den säkraste vägen till vårt gemensamma bästa.Vad gäller vårt gemensamma försvar avfärdar vi att det finns ett val mellan vår säkerhet och våra ideal. Nationens fäder, som stod inför risker vi knappt kan föreställa oss, författade ett samhällskontrakt för att säkra rättsstaten och medborgarnas rättigheter; ett samhällskontrakt som fördjupats genom generationers blodsoffer. Dessa ideal lyser fortfarande upp världen och vi tänker inte överge dem av praktiska skäl. Och till alla de folk och regeringar som ser på i dag, från de mest storslagna huvudstäderna till den lilla by där min far föddes: Ni ska veta att Amerika är vän med varje land, man, kvinna och barn som söker en fredlig och värdig framtid - och att vi är redo att leda igen.Minns att tidigare generationer tog strid mot fascism och kommunism inte bara med robotar och pansarvagnar, utan också med hjälp av robusta allianser och varaktiga övertygelser. De insåg att vår makt inte ensam kan skydda oss, eller att den ger oss rätten att bete oss som vi vill. I stället insåg de att vår makt växer när den utövas förståndigt, att vår säkerhet har sitt ursprung i vår strävans rättfärdighet, i kraften hos vårt föredöme, i det lugn som ödmjukhet och återhållsamhet inger.Vi är detta arvs väktare. Genom att ännu en gång vägledas av dessa principer kan vi bemöta de nya hot som kräver ännu större ansträngningar - ännu större samarbete och förståelse mellan nationer. Vi kommer att börja överlämna Irak till dess invånare på ett ansvarsfullt sätt och skapa en surt förvärvad fred i Afghanistan. Tillsammans med gamla vänner och forna fiender kommer vi outtröttligt att arbeta för att minska kärnvapenhotet och tvinga tillbaka den globala uppvärmningen. Vi kommer inte att be om ursäkt för vår livsstil, och vi kommer inte att tveka att försvara den; till dem som försöker flytta fram sina positioner genom att skapa terror och slakta oskyldiga, till er säger vi nu att vår övertygelse är starkare och inte kan knäckas; ni kan inte överleva oss, och vi kommer att besegra er.För vi vet att vårt lapptäcke till arv är en styrka, inte en svaghet. Vi är en nation som består av kristna och muslimer, judar och hinduer - och icketroende. Vi har formats av varje språk och kultur från världens alla hörn; och eftersom vi har genomlevt inbördeskrig och segregation, och trätt fram starkare och mer enade från det mörka kapitlet, är vi formade att tro att det gamla hatet någon gång ska sjunka undan; att stamtänkandet snart skall upplösas; att när världen blir allt mindre kommer mänskligheten gemensamt att visa sin sanna natur; och att Amerika måste spela sin roll när en ny fredlig era ska inledas.Till den muslimska världen: Vi söker en ny väg framåt, byggd på gemensamma intressen och gemensam respekt. Till de ledare runtom i världen som försöker så split eller skyller sina samhällens brister på Väst: Ni ska veta att ert folk kommer att bedöma er utifrån vad ni kan bygga, inte vad ni kan förstöra. Till dem som klamrar sig fast vid makten med hjälp av korruption, svek och genom att tysta meningsmotståndare: Ni ska veta att ni är på fel sida om historien men att vi kommer att sträcka ut en hand om ni är villiga att öppna er knutna näve.Till alla fattiga nationers folk: Vi lovar att arbeta vid er sida för att få era bondgårdar att blomstra, låta rent vatten flöda, ge näring till svultna kroppar och kunskapstörstande sinnen. Och till de länder, som liksom vårt åtnjuter ett visst överflöd, säger vi att vi inte längre har råd att vara likgiltiga inför lidande utanför våra gränser. Inte heller kan vi förbruka världens resurser utan att ta hänsyn till konsekvenserna. För världen har förändrats, och vi måste förändras med den.När vi betraktar den väg som ligger framför oss påminns vi med ödmjuk tacksamhet om de modiga amerikaner som precis just nu patrullerar avlägsna öknar och berg. De har någonting att säga oss, liksom de fallna hjältar som ligger i Arlington och viskar till oss genom åren. Vi hedrar dem för att de är vår frihets väktare, men också för att de förkroppsligar samhällstjänstgöringens anda, en vilja att finna en mening med någonting större än sig själv. Ändå är det i detta ögonblick - ett ögonblick som kommer att prägla en generation - precis den andan som måste uppfylla oss alla.För även om staten kan och måste göra mycket, är det ytterst tillförsikten och beslutsamheten hos det amerikanska folket som denna nation vilar på. Det är vänligheten att släppa in en främling när flodfördämningarna har brustit, osjälviskheten hos en arbetare som hellre kortar sin arbetstid än att se en vän förlora sitt jobb, som gör att vi genomlider de mörkaste stunderna. Det är brandmannens mod att störta in i en rökfylld trappuppgång, men också en förälders vilja att föda upp ett barn, som till slut avgör vårt öde.Våra utmaningar må vara nya. Verktygen vi har för att bemöta dem må vara nya. Men de värderingar som vår framgång vilar på - ärlighet och hårt arbete, mod och rent spel, tolerans och nyfikenhet, lojalitet och patriotism - de är gamla. De är sanna. De har utgjort den tysta framgångskraften genom vår historia. Vad som alltså krävs är en återgång till dessa sanningar. Vad som krävs av oss nu är en ny ansvarsfull era - att varje amerikan erkänner att vi har skyldigheter gentemot oss själva, vårt land och världen, skyldigheter som vi inte motsträvigt accepterar utan snarare gladeligen antar, trygga i förvissningen om att det inte finns någonting som är så tillfredsställande för själen, eller så utmärkande för vår nationalkaraktär, som att ge allt för att lösa en svår uppgift.Detta är medborgarskapets pris och löfte.Detta är källan till vårt självförtroende - insikten att Gud uppmanar oss att forma ett ovisst öde.Detta är meningen med vår frihet och vår tro - skälet till att män och kvinnor och barn oavsett hudfärg och religion kan fira tillsammans i denna magnifika park, och att en man, vars far för mindre än sextio år sedan kanske inte hade blivit serverad på en kvarterskrog, nu kan stå inför er och svära den heligaste ed.Så låt denna dag markera hågkomsten om vilka vi är och hur långt vi har färdats. Året då Amerika föddes, under den kallaste av månader, kurade en lite grupp patrioter ihop intill utslocknande brasor längs en isig flods banker. Huvudstaden var övergiven. Fienden avancerade. Snön var röd av blod. Vid detta ögonblick, då utfallet av vår revolution var som mest ovisst, gav vår landsfader order om att dessa ord skulle läsas upp för folket:"Låt det berättas för framtidens människor att under midvintern, när ingenting utom hopp och goda egenskaper kunde överleva, då gick stad och land samman mot en gemensam fara för att betvinga den."Amerika, ställda inför våra gemensamma faror, under denna strapatsrika vinter, låt oss minnas dessa tidlösa ord. Med hopp och goda egenskaper, låt oss än en gång stå emot de kalla vindarna, och rida ut de stormar som må komma. Gör så att våra barnbarn kan säga, att när vi sattes på prov så vägrade vi att avbryta denna resa, att vi inte vände oss om eller vacklade, och med blicken fäst vid horisonten och genom Guds nåd, bar vi fram denna frihetens stora gåva och överlämnade den i tryggt förvar till kommande generationer.Tack.Källa: aftonbladet

SKÖNA BILDER FRÅN STØTEN
-JA, slutet på en bra natt i Stöten. En blöt natt:) Men fruktansvärt bra!

-Grand opening tog hårt på mig. Men kul hade vi iallafall=)

-Bra sagt av en konferanse gäst!

Stöten - varglyans våningar


Nu är det bestämt att vi ska till
Stöten. Blir antagligen 6 st som åker och då är planerna på att ha en våning att bo i:)
Slutar kl 18:00 på fredag. Lite sent før att åka till Støten tycker jag men bättre sent än aldrig!
Längtar!

Vänner
After Ski
snowbord
Snö
Mysiga kläder

LIVET!


snöstorm i Oslo igår

Galet mycket snö på vägen från norska gränsen till Oslo.
Både jag och Henrik var livrädda och bilen gled fram och tillbaka. Läskigt.
Dödsturen kändes det som att det var. Tur det så litar jag på min mans instinkt men var ganska så skraj.

Men du kør som en kung:)

korthelgen

Det blev en ganska kort helg i helgen.
Väntade in Henke att han skulle sluta jobba i fredags vid 21:30 sen bar det av till Göteborg.
Somnade så fort vi kom hem nästan. Helt slut efter den gångna veckan.

Lördagen tillbringades på stan tillsammans med svärmor och Henrik.
Lunchade, køpte halskedjor till våra namnsmycken och en dator till mig.
Dator jag køpte va en minii dator, HP, som jag kan ta med mig vart jag än går. Reser så mycekt fram och tillbaka så denna kommer att pass mig perfekt:)

Åkte ner till Halmstad för att överraska mor och far. Allt blev försenat. De skulle vara hemma kl 17:00 men de kom inte hem förren vid 20:00. Men de va väldigt mysigt. =)


to day it is Friday!

Vaknade inatt av att en klump kom in och la sig.
 En klump som jobbat övertid. Härligt=)

Idag är det fredag. Som jag har längtat.
Inte fått svar av mamma och pappa ännu men blir det som jag hoppas så kommer vi att åka hem till Halmstad en kortis imorgon äta lite gott på kvällen och prata om deras resa i Filippinerna de vart på i 1 1/2 månad ... UTAN MIG!

Åker efter att H har slutat jobba vid 21:30.
Ännu en roadtrip. I love it! så mysigt att åka bil tillsammans.
Blir som sagt en kort helg i och med att han börjar jobba  på söndag kväll igen, men hoppas att jag får tid att träffa mor och far. Viktigt att träffa familjen. Nu när man inte bor hemma längre på samma sätt så saknar man faktiskt familjen mer och mer. Efter att farmor gick bort så insåg jag det ännu mer. Man ska ta vara på de man älskar. Besöka dem så ofta man kan. Nu är inte min syster hemma i helgen så kan inte besöka de , fast vi ses ju i januari när du kommer hem:)


helger fram över


v4. Göteborg/Halmstad
v5. Stöten(?)
v6. Halmstad
v7. Live är i Oslo :)
v8. Bergen(?) Alla hjärtans dag


Annas foto

planer för v. 4 skapas smått


 Stöten planeras igen:)
 
Inte riktigt bestämt ännu. Har egentligen inga pengar. Men hjärtat finns ju i Stöten så måste kanske dit.
Men lägenhet har vi antagligen hittat:)
Sitter och längtar. Massa helger är planerade. . .

Göteborghelg

Helgen nalkas och det är bestämt att vi åker till Göteborg.
Blir en riktig kort helg. Åker direkt efter H´s jobb vid 22:00
och är tillbaka på söndag eftermiddag.

Mycket skall hinnas med, ex:

*Luncha med svärmor
*Kolla på ny dator/ev. köpa ny
*Hämta upp våra
namnsmycken.
*Hämta H´s nyköpta dator

Ska bli härtligt att komma dit igen.

Kanske ta en tur på skridskor i Liseberg i år igen?

träning ger en skön smärta


Kan fortfarande inte gå
Smärtan är olidlig.
Men måste faktiskt erkänna att det är en skön smärta, fast jag sitter helst
ner så att jag inte känner den. Kombo Jonas menar att man ska träna så
att smärtan försvinner så nu ska vi ge oss på det igen så fort jag slutar
jobba idag. På schemat står det core:) Spännande. Får hoppas att värken
försvinner eller i vart fall lite så jag kan gå utan att se mongo ut.


helt slut i kroppen

Jag är verkligen helt slut. Till och med svårt att skriva ordentligt.
Sätta på mascara idag vart inte det lättaste då armen darrade så mycket.
Men jag är duktig:)

I går var det boxning på träningsschemat. Jonas som har sjukt mycket mer muskler än vad jag har skulle vara min partner för den timmen. Visste att de skulle vara hårt att stå emot hans slag och det vart det. Men jag är inte den som klagar. Ju mer jag kan hålla emot ju mer ger det mig. Det var i alla fall den tanken jag gick in med i salen.

Började ganska så lätt med teknik och sen började timmen. Redan under uppvärmningen vart jag helt slut. Helt förstörd. Men det vart bara å köra på.

Jonas kan slå!
Ibland kunden jag inte stå emot så händerna bara for iväg när jag försökte blocka.  Efter halva timmen kommer tränaren fram och hotar stackars Jonas att om han slår hårdare kommer han att bli utslängd. Han skulle tänka på att det var en dam han slog på. Oj oj oj. Kunde ju sagt till själv men jag ville att Jonas skulle få ut någonting och eftersom det gav mig något att försöka hålla emot så klagade ju inte jag. Men lite manligt att vara rädd om det kvinnliga folket tyckte jag nog att det vart:)


Nu ska jag bara överleva denna dagen.
I eftermidag blir de antagligen skridskoåkning på Karl Johann med Nikki=)

nerför igen
träningen here i come
Boxning står på schemat

nej tack till gotteri:)

från och med igår och en vecka frammåt är det rensning av kroppen. inget mer snacks och gradvis sluta äta 2-3 påsar chips (eller i mitt fall ostbågar) i veckan.

Nyttig tänkte jag bli. Iallafall tills att julmaten førsvunnit. Ska ju träna 3 ggr i veckan så førhoppningsvis snart kan man tänka på onyttigheter men just nu är det nog. Sista snackset intogs i lørdags när vi hade middag med vännerna. 

Love it.

Men måste inføra mer disiplin!
Dålig på det. Men mannen har sagt att han kan tänka sig att inte äta det när jag är med.
Romantiskt sagt (utan att jag har påpekat något) eftersom han är lika glad i det som mig:)

"Rita och Gissa"

Vi hade mysigt besøk av min søta kollega Linni och hennes kombos i lørdags
Vi åt middag och spelade "Rita och gissa". Tanken var att vi skulle ta en lugn lørdag men så blev det inte. Efter middagen tog killarna fram "katarina" (läs rysk fulvodka) och Linni med company är inte sena att ta efter när flaskan är framme.

Så efter ett tag så var det liv i lägenheten. Spelet "Rita och Gissa" blev bara mer och mer oseriøst så medans vi väntade på att vi skulle fortsätta spela satt jag och Nikki och spelade själva.
 
Detta är en av mina tecknigar. Ser ni vad det føreställer:
Tips: händelse


kanske syns dåligt.
födelse va svaret:)

förtidiga rynkor??

När det är kompismys så tar vi ganska många kort.
Ofta händer det att man tar sånna här. Satt och funderade lite nu.
Kan detta vara bra för huden? Sjukt många fula kort på kameran:)
Spänner mig lite för mycket på första kortet men andra får jag det til på!


peruk?


jag och Nikki har köpt hem oss lite löshår!
Testade det för första gången igår.
Kändes riktigt äkta. Ska bara färga det mörkare så kan jag använda det ute bland folk. Glad att jag köpte det för har pratat om det länge:)


ler och ansiktismask på kombos


i fredags så var vi ensamma hemma. gossip girl och ansiktmask stod på schemat.
Mysigt:)
Ansiktet känns himla lent. Aldrig testat lermask. Något som definivt skall testas igenSer ut som om jag har tagit bort huden på mig och man bara ser kötten:)

mina tjejornamnsmycken

Jag och min "man" bestämde att vi skulle ge varann en personlig julklapp.
Visst, det blev inte så mycket hysch hysch med denne klappen men
det var i och för sig ganska skönt för han är den svåraste människa
man kan tänka sig att köpa något till och då får jag prestationsångest.
Detta är inte ringar på fingret utan ett namnsmycka som skall sitta i
ett halsband.

Får se hur de ser ut idag när Henke kommer hem från Göteborg.
Då har han med sig dem eftersom de blev sänd dit. Spännande:)

älskade barn
(klicka på länken för att komma dit)

underhållning på afterskiin:)

En av mina favoriter när det kommer till after ski är Peter Simson.
Några känner kanske igen honom från Drängarna.
Andra - precis som jag - känner igen honom från det att han var med i
Fame Factory. Eller så kanske man bara har sett honom på after skin.

Oavsett vart man har sett honom så kan man ju inte annat än å säg att
han är otroligt underhållande. Nykter som påverkad på after skiin så
 
skrattar man lika mycket när han står på scen.
 
Tur som jag hade under min senaste vistelse i
Stöten visade det sig att
han skulle vara där. Vi bokade bord längst fram under lördagen så att vi
inte missade något. Och vilken show det blev! Den killen vet verkligen
hur man får igång publiken.

Dagen efter nyårsafton var alla ganska sega och orkade inte skrika och
sjunga med lika mycket som man brukar men på lørdagen var alla med
på noterna igen:) Sjöng
(läs skrek) på att jag blev hes!


Medans Simpan sjöng och roade publiken busade även jag och
mina vänner.

Nicke, jag
Henke, Maria

(samtliga gamla kollegor från Stöten)

nannisen

Med H i Sverige så går jag nu och lägger mig. Ensamt men det måste ju göras då någon måste jobba imorgon.
Efter jobbet blir det träning sen snabbt hem för att laga mat och välkomna H som kommer hem med lite besök från Stöten. De stannar bara en snabbis men de kanske vill ha lite mat på vägen?

nannisen!

semesterbloggäven när man är på semester följer datorn med.
Måste faktiskt säg att jag är glad att jag inte har sagt upp mitt 3 abonnemang på internet. Visst -idiotiskt kanske- betalar 300kr månaden för den men den kommer till handa då och då:)
Ska höra med dem när jag kommer Halmstad i slutet på januari  om det finns något annat abonnemang de kan erbjuda mig eftersom jag bara använder det någon gång i månaden.

Nu i vinter kommer jag ju vara i Stöten mycket så då blir de ju med men det är ju ändå bara 4 dagar i månaden ändå som denna används.


galet kallt förra veckan!


Det var som en vägg av dimma runt
Stöten
förra veckan. Antagligen för att snömaskinerna gick på högvarv men även på grund av bäcken som rinner igenom.

En morgon hade termometern fastnat på MINUS 26grader! Senare på dagen var det fortfarande kallt. -12.  Tänk då på toppen där det blåser så att köldefekten ökar. En dag hade vi -31 grader på toppen tillsammans med den blåst. Det verkar som att kylan även har nått Oslo och Sverige nu med. Tänk vilka temperaturskillnader vi har hela tiden. VÄXTHUSEFFEKTEN. För två vintrar sen så var det så varmt att vi var tvugna att öppna för säsong 2 veckor senare. Förra vintern regnade all snö bort.

Men denna säsongen är ju fantastisk att jobba med. Kallt och måste backar öppna:)

snart är det sommar


Jag och min kombo -söta Nikki-satt och prata idag. Tiden går så himla fort.

Vintern kommer att gå så fruktansvärt fort.
Inte för att jag är det som klagar över att vinter är här.

tvärtom!

Jag älskar vintern. Vinter betyder frihet. En känsla som inte sommaren kan ge mig. Vintern betyder snö[snow] på vissa delar som då gör att man dammar av snowboarden.

Snowboarden ger mig en sån frihet som inte sommaren ger mig.

ViNd. FaRt. KoNtRoLL. SmIdIgHeT. LeK. SkRaTt. BuS. EtT mEd BrÄdAn.

Älskar vintern

Men sommaren betyder massa med. vinterdeppen försvinner. dagarna blir längre och man kan visstas ute och hitta på mysiga saker. Så himla sugen på att upptäcka det Oslo som jag inte hann sommaren 2008.

Vigelandsparken
Frognerparken
slottet
akershus fästning
öarna i fjorden
katten
holmenkollen

guiden i mig vill se mer
MER
MER
MER
mer som jag inte sett. Sätta mig i bilen och upptäcka.
Bergen har alltid vart ett mål. Får se om det blir så eftersom det blir en lång färd.
Men det finns massa annat å se här. Oslo är stort.
Älskar sommaren previs lika mycket som vintern. Bruna och fina. En helt annan lycka än vintern och snowboarden.
Pirr i magen:) Sol gör mig lycklig.

Man kan ju kombinera dessa två känslorna. Åka på snowboard semester i april. Sitta på en solig alptopp.Känna hur solen steker. Ta av sig och ändå sitta och svettas. Ställa sig upp och glida ner till dalen för att sen åter igen åka upp i liften, njuta av solskenet tills det att man är uppe på toppen igen och känna pirrandet i magen inför turen ner igen!

on the run

Blev ingen träning idag.
3 tvättmaskiner blev det för att INGEN behagade tvätta sängkläderna utan satt framför datorn hela dagen!Aja. Skulle ju ändå tvätta. Ska snart upp och hämta ut de sista kläderna. Får se om det får plats på tvätt stället eftersom att INGEN har sitt underställ och snowboard kläder där.

Nog med pikande.

Hoppas på en resa till Stöten innan februari närmar sig.2 helger som inte är planerade ännu. Sista helgen i januari blir det ett sista förväl av farmor. Nu tillsammans med resten av släkten. Ser fram emot det. Träffa alla igen.

Helgen innan det pratas det om Stöten. Hade vart härligt att ladda batterierna tillsammans med min älskling (läs snowboard) innan jag ska hem på begravning. Ta på mina härligt snygga och nya snowboardkläder:)


träning eller inte träning... det är frågan

tanken är att jag ska träna idag.
vill och samtdigt inte. Kroppen är ganska så mör efter 7 dagar på snowboard.
Borde egentligen då de 620NOK  bränner hål i plånboken så borde faktiskt göra något och inte bara betala.
Idag vs imorgon.

Idag så är jag trött. Det är jag säkert imorgon


efter 10 dagars semester

så var man tillbaka på jobbet igen.

Efter 4 dagar i södra sverige och 8 dagar i Stöten så sitter jag här igen.
Nyårslöften?
Njaaa. inte mer än det jag försökt leva efter förra året.
Att inte ta allt förgivet och njuta av det livet ger mig.
Inte klaga så mycket. Vi människor klagar på tok för mycket
Vi skandinaver är fruktansvärt bortskämda. Nästan så att jag skäms.

Vi har de fantastiskt bra jämfört med många andra här i världen.
ônskar vi kunde inse det. Blir lite ilsk när jag  hör hur folk klagar på småsaker.
Bekväma . Det är vad vi har blivit.

Sen kanske jag ska börja träna igen:)
Nu betalar jag 620NOK i månaden så det borde få mig röra på fettet hoppas jag


big air bag i stöten

suttit nästan hela dagen och myst i sofforna på Hotellet i stöten.
Tittat ut på de duktiga som hoppar=)

Inte ett dugg sugen på att frysa mer.
Vår termometer frös ganska mycket i natt kan jag tänka mig för när vi vaknade stod den på -26grader.
Legat där runt hela veckan....

Mycket härligare att vara inne. mör i hela kroppen

Nu ska jag ta mina nyvunna pengar och käpa mat.
Se dra ner henke från backen och åka hem.

MYS!


vem säger att man aldrig vinner på dubbeltriss!??Jag och Henke var och hälsade på Ica Hasse nu när vi ändå var i stöten.
Snackat om de så himla mycket att vi ska komma och hälsa på.

Hasse va "the king av trislotter"
Han stod alltid i kiosken som var jämte repan(läs receptionen)
så för att vara vi var bjudna hem till honom så tänkte jag köpa blommor.
Blomor har de aldrig haft på ica i Stöten. Det fick ju så klart bli trisslotter!

EN DUBBELTRISS!!!

Hasse skrapade ena dele och jag fick skrapa andra. 1000KRONOR!!!
Sen skulle vi skrapa "gånger" rutan.
Talet 2 dök upp!

2000KRONOR!!!

Vem sa att man inte kunde vinna??
Vi delade på det.
Nu har jag råd att köpa mat imorgon innan vi lämnar Stöten.=)

raketer? får inte

igår ville H att vi skulle smälla raketer.
Super glad men när han ville att jag skulle smälla kände jag att det tog emot liten
Kommer ihåg när jag var liten. Hönsmamma och hönspappa var överbeskyddade när de kom till deras små kycklingar (vet att de va de pga kärlek). Jag fick smälla 1öringar eller vad det nu hette.. Men detta vi köpte va lite mer smäll i=)

Efter att ha sprunit flera meter ifrån den tända smällaren insåg jag att jag bara överdrev.
Fast å andra sidan.Jag är ju uppväxt med filippinska smällare.
På nyårsafton är det inte snyggast raketer som gäller i Filippinerna utan de som låter högst.
Inte konstigt att jag har en sån respekt för smällare när många dör i Filippinerna.slappdag utan brädanidag har det vart en riktigt slapp dag. Ingen snowboard what so ever.

Jag vaknade i och för sig vid halv 10 väldigt pigg och sugen på att åka. Skulle kunnat gjort det men min andra hälft låg bakis kvar i sängen så valde att få slappa.


vid 3 snåret valde vi att gå upp till hotellet för att lyssna på Peter Simson. Sjukt bra man!
Lika lycklig varje gång jag vet att han såtr på scen!

Med cola och vatten i handen står vi och skriker med, jag och Henkeluso

..................

Imorgon är vi påt igen!

Först massage vid 10:00. Julklapp från syster och svåger.
Sen ut i backarna vi åker:)

fantastiskt va tomt på systemet

Först står vi en kvart i kö för att komma in.
Sen när vi kommer in så är nästan allt slut.
Vi fick med oss de sista 4,7% öl.
Tyckte de va festligt att det knappt fanns något kvar.
Log ganska mycket av välbehag för att jag redan köpt mitt
innan jag åkte upp. BRA GJORT ANNA-LENA!

Många irriterande och förvånande meningsutbyten bland de som kom in
MOAHAHAAHAHAHAHAA

Gott nytt år!

Firades på Brasset med fina vänner.lycklig!

på toppen med nya kläder!


mina fina ride och burton kläder=)